Kalkulator kredytu hipotecznego – informacje

Kalkulator kredytu hipotecznego jest jednym z najprostszych i podstawowych narzędzi, dzięki któremu wstępnie porównany oferty banków oferujących kredyt hipoteczny. Jego zastosowanie pozwoli już na samym początku przeprowadzić wstępną weryfikację banków, które nie odpowiadają wybranym przez nas kryteriom.

Dodatkowo użycie kalkulatora kredytu hipotecznego umożliwi nam, przy podstawianiu różnych wartości, dokonanie wyboru oprocentowania, najkorzystniejszych prowizji i rat. Im więcej możliwości wprowadzania różnych danych oferuje kalkulator, tym dokładniejszą i bardziej dopasowaną do naszych możliwości ofertę kredytu hipotecznego, otrzymamy.


Szukasz najlepszej oferty? Sprawdź aktualny ranking kredytów hipotecznych


Jakie możliwości obliczeń oferuje kalkulator kredytu hipotecznego?

Uzupełnienie wszystkich dostępnych danych, przeprowadzenie symulacji z różnymi wartościami, pozwoli nam wstępnie wyeliminować te banki, które nie odpowiadają naszym kryteriom i zawęzić ofertę do tych, które będziemy brać pod uwagę na kolejnym etapie eliminacji. Wybór oferty banku i podpisanie umowy kredytowej powinniśmy dokonać w przeświadczeniu, że zrobiliśmy wszystko co jest możliwe do zrobienia by, oferta, którą wybraliśmy była dla nas i naszego portfela jak najkorzystniejsza.

Kredyt hipoteczny – informacje ogólne

Kredyt hipoteczny to rodzaj długoterminowej pożyczki celowej przeznaczonej na zakup nieruchomości już wybudowanych, może być również używany do finansowania budowy, remontu lub wykończenia nieruchomości, i określa się często taki kredyt, mianem kredytu budowlano-hipotecznego. Zasadnicza różnicą oprócz celu finansowania, jest to, że może być on wypłacany w transzach i dzięki temu odsetki od tego typu kredytu są naliczane tylko od wykorzystanej części kredytu. Kwota kredytu w całości lub w transzach jest przelewana na rachunek sprzedającego na podstawie umowy kupna-sprzedaży

W preferencjach większości Polaków od wielu lat największym zainteresowaniem cieszą się w pierwszej kolejności lokale mieszkalne w standardzie deweloperskim, następnie, mieszkania pochodzące z rynku wtórnego oraz budownictwo jednorodzinne. Zarówno budowa jak i kompleksowy remont czy wykończenie domu lub mieszkania to koszt kilkuset tysięcy złotych gotówki na której wyłożenie nie stać większość osób.

Dlatego najlepszym sposobem sfinansowania tego przedsięwzięcia jest kredyt hipoteczny, gdzie w poszukiwaniu najlepszej oferty użyjemy kalkulatora kredytu hipotecznego. Proces ubiegania się o uzyskanie  dofinansowania ze środków kredytu hipotecznego wiąże się z koniecznością wypełnienia wielu formalności, należy również pamiętać, że jest to kredyt celowy, co oznacza, że bank udzielający kredytu będzie na bieżąco kontrolował stan nieruchomości oraz poszczególne etapy przeprowadzania ewentualnego remontu.

Docelowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka na kupowanej lub remontowanej nieruchomości a do czasu jej ustanowienia bank stosuje dodatkowe zabezpieczenia w postaci:

 • ubezpieczenia kredytu hipotecznego,
 • poręczenia według prawa cywilnego,
 • blokady środków na rachunku specjalnej lokaty,
 • poręczenia osób trzecich posiadających zdolność kredytową (kalkulator zdolności kredytowej),
 • podpisany weksel in blanco.

Wliczenia na temat konsolidacji kredytów hipotecznych dokonuje: kalkulator kredytu konsolidacyjnego


Jak uzyskać kredyt hipoteczny?

Ponieważ kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem znacznej wysokości i do tego jego spłata rozciąga się na przestrzeni kilkudziesięciu lat, więc przy jego zaciąganiu należy kierować się złotą dewizą, która brzmi – w finansach osobistych od wiedzy ważniejszy jest zdrowy rozsądek, wiedzę przecież można zdobyć. Kierując się tą dewizą i chcąc zdobyć potrzebną nam wiedzę, trzeba przede wszystkim:

 • poświęcić na wstępną analizę sporo czasu.
 • w temacie kredytów hipotecznych nie wolno chodzić na skróty, należy dokładnie i starannie przeanalizować oferty jak największej ilości banków, odwiedzić ich strony internetowe i zanotować wszystkie potrzebne informacje, a jeżeli nie ma tam danych, które nas interesują udać się osobiście do banku lub przeprowadzić szczegółową rozmowę telefoniczną, tak by kiedy dojdzie do zawarcia umowy świadomie wybrać odpowiadającą nam ofertę, dokładnie wiedzieć co się podpisuje oraz jakie są prawa i obowiązki kredytobiorcy,

Jak przygotować się do rozmowy na temat kredytu hipotecznego i o co należy pytać?

Najlepiej mieć na kartce wynotowane wszelkie pytania, na które chcemy uzyskać odpowiedzi i zadawać je po kolei zapisując odpowiedzi na każde z pytań. Podstawowe z tych pytań to:

 1. Czy należy brać kredyt w złotówkach czy w walucie?
 2. Od czego zależy wysokość przyszłej raty?
 3. Jakie wybrać raty: stałe czy malejące?
 4. Jaka jest wysokość prowizji od udzielenia kredytu?
 5. Jakie są jeszcze inne koszty kredytu?
 6. Jakie są warunki nadpłaty i wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu?
 7. Jakie są koszty obsługi kredytu podczas jego trwania?
 8. Czy jest możliwość zwiększenia sumy kredytu hipotecznego w trakcie jego trwania?
 9. Jakie dokumenty należy przygotować przy staraniu się o kredyt hipoteczny?
 10. Czy można ustalić dzień w miesiącu na spłatę raty kredytowej?
 11. Czy jest możliwość otrzymania wzoru umowy kredytowej i regulaminu udzielania kredytu hipotecznego przed podpisaniem umowy do przestudiowania w domu?

Po uzyskaniu odpowiedzi na powyższe pytania, przeanalizowaniu ich, pozostanie ścisła czołówka banków lub bank, którego oferta najbardziej nam odpowiada i pod którego ofertę powinniśmy zacząć kompletować wymagane przez dany bank dokumenty. Jeżeli jest możliwość otrzymania wzoru umowy kredytowej i regulaminu udzielania kredytu hipotecznego, należy oba te dokumenty starannie, spokojnie i ze zrozumieniem przestudiować w domu. W tych dokumentach bowiem objawia się cała prawda na temat naszego wielkiego zobowiązania finansowego. Poza tym na pewno pojawią się jeszcze pytania i wątpliwości, które będą wymagać wyjaśnienia. Na tym etapie rozpatrywania jest jeszcze możliwość bezproblemowego wycofania się z oferty i skorzystania z usługi innego banku.

Kredyt hipoteczny – pytania i odpowiedzi

Im więcej wiemy, tym krótsza i bardziej szczegółowa będzie nasza rozmowa w banku. A jeżeli czegoś nie wiemy, to poniższa lista pytań i odpowiedzi pozwoli nam przybliżyć się do tematu jakim jest – kredyt hipoteczny.

Jakie potrzeby można sfinansować za pomocą kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny jest kredytem celowym przeznaczonym na cele mieszkaniowe i można za jego pomocą sfinansować: budowę domu, nabycie domu lub mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym, remont, modernizacje i rozbudowę domu lub mieszkania czy refinansowanie kredytu mieszkaniowego.

Jaki należy mieć staż pracy, aby ubiegać się o kredyt hipoteczny?

O szczegóły należy pytać w konkretnym banku, najczęściej jest to minimum 3 miesiące jeżeli pracujemy w oparciu o umowę na czas nieokreślony lub 6 miesięcy w przypadku zatrudnienia na czas określony. Jeżeli pracujemy na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia, staż pracy powinien wynieść co najmniej 12 miesięcy, podobnie jest w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Od czego zależy kwota kredytu hipotecznego?

Od zdolności kredytowej kredytobiorcy, celu kredytowania, wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia oraz wysokości wkładu własnego.

Jakie źródła dochodu akceptuje bank?

 • Umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony
 • Umowy cywilnoprawne: umowa zlecenia i umowa o dzieło
 • Dochody z działalności gospodarczej rozliczane na zasadach ogólnych, karty podatkowej lub ryczałtu
 • Dochody z wynajmu nieruchomości
 • Renty lub emerytury o charakterze stałym
 • Dochody z prowadzenia gospodarstwa rolnego

Jak długo banki rozpatrują wnioski kredytowe?

Jeżeli aplikacja kredytowa klienta jest kompletna tzn. będą poprawnie wypełnione wszystkie wymagane we wniosku pola, bank może wydać decyzje kredytową nawet w 24h. Na tempo procesu duży wpływ ma klient banku poprzez zadbanie o kompletność wymaganej dokumentacji lub sprawne uzupełnienie ewentualnych braków.

Co to są wakacje kredytowe?

W większości banków prawo do wakacji kredytowych nabywa się po okresie 12 miesięcy trwania umowy kredytowej. Polega to przeważnie na tym że raz w każdym roku trwania umowy można nie zapłacić raty kredytu w terminie. Zlecenie to można zrealizować on-line lub wnioskować w placówce banku.

Od czego zależy wysokość raty kredytu?

Od czasu kredytowania, oprocentowania kredytu, rodzaju raty oraz marży banku

Co oznacza nazwa WIBOR i jaki to ma wpływ na wysokość raty naszego kredytu?

WIBOR to: Warsaw Interbank Offered Rate, czyli jest to oprocentowanie po jakim banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom. Jest indeksem notowanym codziennie, ogólnodostępnym np. na stronach internetowych i najczęściej przy kredytach hipotecznych oferowany jest WIBOR 3M lub WIBOR 6M. Oznacza to zmianę oprocentowania pożyczek bankowych co 3 lub 6 miesięcy i w takim tempie będą się zmieniać raty naszego kredytu. Przy każdej zmianie, otrzymamy z banku nowy harmonogram spłat rat kredytu

Od czego zależy wysokość marży banku?

Wysokość marży często zależy od wysokości kredytu i od tzw. LTV – czyli kwoty kredytu podzielonej przez wartość naszej nieruchomości. W praktyce oznacza to, że im wyższy mamy wkład własny tym dla nas lepiej i taniej.

Czy marża banku może w trakcie spłaty kredytu zmienić się na wyższą?

Czasami zdarza się, że bank przedstawia promocyjną wysokość marży kredytu, która po kilku latach zmienia się na wyższą. Trzeba więc zwrócić uwagę aby w umowie po wzorze wyliczenia oprocentowania WIBOR + marża banku, znalazł się zapis –„stała przez cały okres kredytowania”, chyba, że odpowiada nam promocyjna wysokość marży i późniejsza jej wysokość.

Jaką wybrać ratę kredytu: stałą czy malejącą?

Wybór raty malejącej jest tańszy, gdyż przez cały okres spłacania kredytu zapłacimy mniej odsetek niż w przypadku raty stałej. Jednak barierą przy wyborze raty malejącej jest jej wysokość w początkowym okresie spłaty, która jest dość wysoka i często trudna do zaakceptowania. Rata stała jest droższa, ale łatwiej pogodzić się z jej wysokością, która jest niższa.

Czy brać kredyt hipoteczny w złotówkach czy w walucie obcej?

Zasadą naczelną przy kredytach długoterminowych jest pożyczanie pieniędzy w walucie w której się zarabia. Należy pamiętać o tym, że jest to kredyt długoterminowy i chociaż w momencie jego zawierania wzięcie go w walucie obcej może być korzystniejsze, to w czasie jego spłaty warunki mogą się zmienić na niekorzystne i wówczas pojawią się problemy.

Jaka jest wysokość prowizji od udzielonego kredytu?

Niektóre banki zarabiają nie tylko na marży, ale życzą sobie również jednorazowej opłaty za sam fakt udzielenia kredytu. Jest to opłata najczęściej wyrażana w procentach od sumy udzielonego kredytu, np. 1% – 1,5%. Dlatego też powinno się przeliczać wszystkie dodatkowe opłaty na konkretnych sumach, a nie na procentach, gdyż otrzymujemy wówczas rzeczywistą sumę o jaką wzrasta wartość udzielonego kredytu.

Czy warto wcześniej spłacić kredyt?

Wszystko zależy od opłacalności tej opcji i o tym należy się dowiedzieć przed podpisaniem umowy kredytowej. Niektóre banki żądają za to prowizji, inne nie. Znając wartość prowizji można sobie wyliczyć czy bardziej opłaca nam się wcześniej spłacić kredyt czy należy trzymać się dotychczasowego harmonogramu spłat.

Czy są jeszcze jakieś inne koszty kredytu?

Są i najczęściej należą do nich: wycena nieruchomości, opłata za ewentualny aneks do umowy, opłata za wysłanie monitu do zapłaty, koszty sądowe związane z ustanowieniem hipoteki, które choć nie należą do banku jednak należy je wliczyć do kosztów uzyskania kredytu.

Czy możemy poprosić o udostępnienie nam do przestudiowania w domu wzoru umowy kredytowej i regulaminu udzielania kredytu hipotecznego?

Powinno to być pierwsze pytanie jakie zadamy w rozmowie z bankiem o kredyt hipoteczny. W tych dokumentach zawiera się bowiem cała prawda na temat naszego długotrwałego i bardzo sporego zobowiązania wobec banku. Bank, który zdecydowanie odmówi nam udostępnienia tych wzorów i nie potrafi tego sensownie uzasadnić powinniśmy skreślić z listy banków, w których będziemy starać się o kredyt.

Na co powinniśmy zwrócić szczególna uwagę przy podpisywaniu umowy kredytowej?

Przede wszystkim nie powinniśmy się spieszyć. Nawet jeżeli wcześniej wyjaśniliśmy wszystkie wątpliwości analizując wzór umowy i regulaminu, czytajmy starannie wszystkie dokumenty i wyjaśniajmy cierpliwie wszystkie pojawiające się wątpliwości, bo cóż znaczy te kilka godzin spędzone w banku przy podpisywaniu umowy wobec kilkudziesięciu lat spłacania rat kredytu.

Czy bank zażąda od nas ubezpieczenia nieruchomości i cesji ubezpieczenia na rzecz banku?

Jest to pierwsza czynność, która powinniśmy wykonać po podpisaniu umowy kredytowej. Trzeba to zrobić by w razie jakiegoś zdarzenia losowego np. pożaru, z odszkodowania został spłacony kredyt. By ubezpieczenie było ważne należy przestrzegać przepisów dotyczących przeglądów okresowych przewodów wentylacyjnych, dymowych, instalacji gazowej i elektrycznej. Egzemplarz aktualnej polisy należy co roku dostarczać do banku do czasu spłaty kredytu.

Na czym polega częściowa spłata kredytu i czy wymaga to aneksu do umowy?

Częściowa spłata kredytu skutkuje obniżeniem salda zadłużenia i po powiadomieniu banku poprzez złożenie pisemnej deklaracji mamy do wyboru dwie opcje: obniżenie rat kredytu przy zachowaniu dotychczasowego okresu kredytowania lub skrócenie okresu kredytowania z utrzymaniem dotychczasowej wysokości raty

Oferty kredytu hipotecznego

Podstawą zaciągnięcia kredytu hipotecznego jest posiadanie zdolności kredytowej. Procedura  obliczania zdolności kredytowej jest indywidualną kwestią każdego banku. Jednak zawsze najważniejszym kryterium tej oceny będzie:

 1. Wysokość naszych zarobków – im wyższa tym lepiej
 2. Suma innych zobowiązań bankowych – im niższa tym lepiej
 3. Dobra historia kredytowa

Jeżeli posiadamy dobrą zdolność kredytową i argumenty w postaci wysokiego wkładu własnego oraz umiejętności w postaci dobrego manewrowania ofertami banków, możemy udać się na poszukiwania najkorzystniejszej dla nas i naszego portfela oferty kredytu hipotecznego. A jest w czym wybierać i tylko od naszej zdolności analizowania i spokojnego wyboru zależy fakt znalezienia tej naj, naj, oferty. Najtrudniej jest ruszyć, gdy nie wiadomo od czego zacząć wyznaczenie kryteriów poszukiwania.

Dlatego powinniśmy korzystać ze wszelkich możliwych źródeł wiedzy: kalkulatorów kredytowych, doradców bankowych, doświadczeń rodziny czy znajomych, pytań i odpowiedzi z forów dyskusyjnych i pamiętać o jednej najważniejszej rzeczy: nie spieszyć się i nie liczyć na to że jakiś „specjalista” zadba o nas lepiej niż my sami. Pozostaje nam tylko podjąć właściwą decyzję i czekać, aż któregoś pięknego dnia będziemy mieli jednak ten kredyt z głowy.

Świetne porady na temat kredytu hipotecznego w wykonaniu Samcika: