Koszty windykacji i jak ich uniknąć

Kiedy zaciągamy w banku pożyczkę lub kredyt skupiamy się głównie na analizie wysokości oprocentowania, oraz opłat związanych z jego uzyskaniem. Bardzo rzadko lub w ogóle zwracamy uwagę na te punkty regulaminu, które informują nas o ewentualnych kosztach związanych z zawiadomieniami o nieterminowej spłacie pożyczki bądź kredytu lub zaniechaniu w ogóle spłat. I to jest poważny błąd ponieważ wysokości kosztów czynności windykacyjnych w niektórych bankach mogą być naprawdę spore.

Podpisując umowę kredytową lub pożyczki podpisujemy również klauzulę, że zapoznaliśmy się z tabelą opłat i prowizji bankowych, w której to znajdują się działania banku, oczywiście dodatkowo płatne, które pozwalają bankowi obciążyć nas kosztami ściągnięcia zaległej należności. Z powodu niższych kosztów, mniejszej czasochłonności i uciążliwości zarówno dla banku jak i dla wierzyciela, banki częściej korzystają z pozasądowego postępowania odzyskiwania wierzytelności.

Działania te mogą mieć różny charakter i najczęściej jest to:

  • Wiadomość SMS-owa na nasz telefon komórkowy
  • Telefon pracownika infolinii banku
  • Pisemny monit nadany pocztą
  • Interwencyjna wizyta domowa pracownika banku

Koszt tych działań nie jest stały i w różnych instytucjach finansowych może kształtować się różnie. Niektóre banki część tych działań wykonują bezpłatnie – szczególnie tych nie generujących dużych kosztów. Z kolei inne każą nam sobie płacić za dosłownie najmniejszy wysiłek włożony w przypomnienie nam o zaległych lub niewykonywanych zobowiązaniach.

Jaki jest koszt poszczególnych działań?

  1. Monity przesyłane za pośrednictwem smsa są najwygodniejszą jedną z pierwszych informacji wysyłanych do dłużnika przez bank. Część banków pierwsze wysyła bezpłatnie, pozostałe każą sobie za każdy sms płacić a to uszczupla nasze konto już i tak obciążone spłatą kredytu lub pożyczki o kwotę od jednego do kilku złotych.
  2. Telefon pracownika infolinii banku może nas kosztować do 20zł.
  3. Pisemny monit nadany pocztą chociaż nie jest w sporządzeniu i wysłaniu niczym skomplikowanym, naraża nas na dodatkowe koszty w wysokości od kilku do kilkudziesięciu złotych
  4. Interwencyjna wizyta domowa pracownika banku nie jest stosowana powszechnie we wszystkich instytucjach, ale jeżeli jest są to koszty w wysokości od 50 do nawet 150 zł.

Ale to jeszcze nie koniec działań i kosztów, które mogą nas dotyczyć. Jeżeli po ustaleniu z pracownikiem banku w formie pisemnej lub w wiadomości tekstowej, terminu spłaty zaległości, nadal nie zapłacimy zaległej raty, bank ma wówczas prawo do ponowienia działań windykacyjnych, czyli wszystkie czynności mogą być ponawiane od początku a koszty tych działań ponownie obciążą nasze konto sumując się z kosztami pierwszych działań windykacyjnych.  Oczywiście takiego postępowania bank nie będzie prowadził w nieskończoność i przy braku skuteczności postępowania pozasądowego, jeżeli istnieją duże szanse na odzyskanie należności, bank może zdecydować się na drogę postępowania sądowego, ale to już zupełnie inna bajka i zupełnie inne koszty.

Jak uniknąć tych kosztów?

Całkowicie kosztów nieterminowego płacenia zobowiązań uniknąć się nie da, ale można je jak najbardziej zminimalizować odpowiadając na pierwszą informację z banku i wspólnie dążyć do wypracowania korzystnego dla obu stron rozwiązania zaistniałej sytuacji. Najgorszym rozwiązaniem jest udawanie, że nic się nie stało i nieodpowiadanie na żadne monity czy próby kontaktu ze strony banku. W najczarniejszym scenariuszu może się to skończyć wizytą komornika a to są już zupełnie inne koszty i kłopoty. O tym będzie w następnym artykule.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *