Kalkulator kredytów samochodowych – informacje ogólne

Nawet jeżeli mieszkamy w mieście z dobrze rozwiniętą siecią komunikacji miejskiej trudno jest sobie wyobrazić codzienne życie bez własnego środka transportu jakim jest auto – jedno lub kilka w rodzinie. Bardzo często zakup ten jest finansowany poprzez kredyt samochodowy udzielany przez bank.

Kalkulator kredytu samochodowego pomoże nam odszukać najlepszy kredyt na zakup auta nowego lub używanego, sprowadzanego z zagranicy czy kupowanego w kraju.

Kredyty samochodowe oferowane przez banki w swojej ofercie zawierają często promocje lub specjalne zniżki dla stałych klientów lub osób skłonnych założyć konto w danym banku. Pomimo że banki oferują podobne warunki, to znalezienie odpowiedniego dla nas kredytu samochodowego może być równie trudne i czasochłonne co znalezienie auta.

Dobry kalkulator kredytu samochodowego powinien uwzględniać następujące elementy:

 1. Cel kredytu – auto nowe lub używane
 2. Rok produkcji auta – jeżeli wybieramy opcję nowe – wyświetli się rok 2016, jeżeli opcję używane, należy wpisać rok produkcji auta używanego
 3. Cena auta
 4. Kwota kredytu
 5. Kwota wpłaty własnej
 6. Waluta kredytu – PLN, EUR, USD, CHF
 7. Rodzaj raty – równe lub malejące
 8. Okres kredytowania w miesiącach

Szukaj najlepszej oferty kredytu samochodowego? Polecamy ranking kredytów samochodowych


Część kalkulatorów samochodowych oferuje również dodatkowe opcje takie jak:

 • Refinansowanie leasingu auta
 • Zakup innych pojazdów jak przyczepy kempingowe, motocykle, motorowery, skutery czy łodzie motorowe.
 • Zniżki dla stałych klientów banku

Wystarczy poświęcić  kilka chwil, wypełnić wszystkie niezbędne pola i w ciągu kilku sekund uzyskać zestawienie najlepszych na rynku ofert kredytów samochodowych. Takie zestawienie nie przedstawi nam dokładnej oferty każdego z banków, ale pozwoli wyselekcjonować 2-3 banki do których warto zwrócić się o indywidualną ofertę. Kalkulator kredytu samochodowego służy nie może służyć do dokładnego obliczenia raty, w tym celu musisz skontaktować się z przedstawicielem banku lub innej instytucji finansowej.

Kredyt samochodowy – ogólne informacje

Zanim udamy się do banku po kredyt samochodowy, musimy dokładnie zorientować się co będzie nam potrzebne w przypadku wybranej przez nas opcji zakupu pojazdu i jakie warunki musimy spełnić by móc starać się o ten typ kredytu. Zaoszczędzi nam to sporo czasu i niepotrzebnej koniecznej wizyty lub wizyt w bankach.

Kredyt samochodowy to rodzaj pożyczki celowej przeznaczonej na zakup pojazdu. Oznacza to ni mniej ni więcej tylko to, że środki finansowe uzyskane w ramach kredytu można przeznaczyć na zakup nowego lub używanego samochodu, nowego lub używanego motocykla, skutera, motoroweru, nowej lub używanej przyczepy kempingowej i nowej lub używanej łodzi motorowej.

Środki finansowe można również przeznaczyć na: refinansowanie kosztów zakupu pojazdu lub wykupienie polisy ubezpieczeniowej zakupionego pojazdu.

Zabezpieczeniem kredytu jest zakupiony za kredyt pojazd, a zabezpieczenie to może przyjąć formę:

 • przewłaszczenia ubezpieczenia AC pojazdu na bank kredytujący zakup,
 • przewłaszczenia kredytowanego pojazdu na bank, który staje się jego współwłaścicielem,
 • weksel In blanco podpisany przez kredytobiorcę i przechowywany w banku do czasu całkowitej spłaty kredytu,
 • poręczenia osoby trzeciej jako gwarancji spłaty kredytu jeżeli nie przez kredytobiorcę, to przez gwaranta,
 • zastaw rejestrowy, polegający na wpisaniu kredytowanego pojazdu do Krajowego Rejestru Zastawów.

Warunki przyznawania kredytu samochodowego

 • Zdolność kredytowa potencjalnego kredytobiorcy (oblicz zdolność kredytową)
 • Rodzaj kredytowanego pojazdu i jego maksymalny wiek, w przypadku zakupu pojazdu używanego
 • Czas kredytowania
 • Oprocentowanie kredytu
 • Wysokość opłat dodatkowych

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kredytobiorcy:

 • Wypełniony wniosek o kredyt samochodowy
 • Dowód tożsamości i drugi dokument ze zdjęciem
 • Umowa o pracę i zaświadczenie o wysokości zarobków w przypadku osób pracujących
 • Oświadczenie o wysokości dochodów wraz z zaświadczeniem o niezaleganiu ze składkami do ZUS i US w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą
 • Decyzja o przyznaniu świadczeń wraz z potwierdzeniem ich wysokości w przypadku emerytów i rencistów
 • Kserokopia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, auta, które planujemy kupić
 • Zaświadczenie o braku wpisu pojazdu do rejestru zastawów, wydane przez sąd
 • Dokumenty potwierdzające zakup pojazdu
 • Inne dokumenty wymagane przez konkretny bank w którym staramy się o kredyt samochodowy

Całkowitym właścicielem pojazdu zostajemy z chwilą spłacenia ostatniej raty kredytu. Otrzymujemy wówczas z banku w którym podpisywaliśmy umowę kredytową, dokument, o przejściu w całości kredytowanego pojazdu na naszą własność.

Od tego czasu wszelkie decyzje związane z pojazdem w tym związane z jego ubezpieczeniem leżą całkowicie w gestii właściciela pojazdu.

Jak uzyskać kredyt samochodowy?

Zakup samochodu to spory wydatek, więc bardzo często finansujemy ten zakup korzystając z kredytu samochodowego. Jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z kredytu, należy najpierw dokładnie przejrzeć oferty poszczególnych banków, np.  przy pomocy kalkulatora kredytów samochodowych, i sprawdzić czy spełniamy warunki do uzyskania tego typu kredytu. Każdy bank udzielający kredytów samochodowych posiada w tym zakresie swoje własne uregulowania.

Na ogół ogólne warunki przyznania kredytu samochodowego są następujące i najczęściej są to:

 • Dokładne określenie wieku pojazdu, który może być finansowany z kredytu
 • Czas kredytowania pojazdu
 • Wysokość oprocentowania kredytu
 • Wysokość opłat dodatkowych
 • Określenie zdolności kredytowej potencjalnego klienta

W zasadzie większość banków wymaga podobnych dokumentów, ale jak zwykle „diabeł tkwi w szczegółach” i żeby uniknąć niepotrzebnych wędrówek do banku, należy zawczasu zasięgnąć szczegółowych  informacji.

Aby otrzymać kredyt samochodowy, należy w wybranym banku złożyć wypełniony wniosek kredytowy wraz z kompletem dokumentów identyfikujących kredytobiorcę oraz potwierdzających jego zdolność kredytową.

Dokumenty identyfikujące kredytobiorcę to:

 • Dowód tożsamości żądany przez banki najczęściej
 • Może być to również paszport
 • Niektóre banki wymagają potwierdzenia tożsamości drugim dokumentem ze zdjęciem jakim może być np. prawo jazdy.

Dokumenty weryfikujące dochody i potwierdzające zdolność kredytową kredytobiorcy to:

 • Umowa o pracę lub zaświadczenie o wysokości zarobków wystawiane przez pracodawcę
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą dostarczają oświadczenie o wysokości dochodów i dane firmy oraz zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami w ZUS i US
 • W przypadku emerytów i rencistów dostarczenie decyzji o przyznaniu świadczenia z potwierdzeniem jego wysokości np. decyzję z ostatniej waloryzacji lub wyciąg z konta bankowego

Dokumenty dotyczące kredytowanego auta

 • Dokument pojazdu, który planujemy kupić, kserokopia dowodu rejestracyjnego lub/i karty pojazdu
 • Zaświadczenie z sądu o braku wpisu pojazdu do rejestry zastawów
 • Dokumenty potwierdzające zakup pojazdu – umowa kupna/sprzedaży lub faktura oraz numer konta sprzedawcy

Ustanowione na skredytowanym kredytem samochodowym pojeździe zabezpieczenia w postaci cesji ubezpieczenia AC na bank lub przewłaszczenia, sprawiają, że kredyt na samochód może mieć nieco niższe odsetki niż zwyczajny kredyt konsumpcyjny i jest to cecha przemawiająca na korzyść potencjalnego klienta.

Kredyt samochodowy w pytaniach i odpowiedziach

Poniższa lista zawiera pytania i odpowiedzi, które występują przy staraniu się o kredyt w większości banków udzielających tego typu kredyty. Nie jest to lista zamknięta i w niektórych bankach mogą pojawić się wymagania, które wykraczają poza zakres pytań przedstawionych w tej liście.

Czy kalkulator kredytu samochodowego dokładną wysokość raty?

Niestety nie, kalkulator kredytu samochodowego służy tylko do ogólnej orientacji co do aktualnych ofert na rynku. Dokładną wysokość raty poznamy jeżeli skontaktujemy się z przedstawicielem instytucji finansowej oferującej ten rodzaj kredytu.

Gdzie można dostać kredyt samochodowy?

Kredyty samochodowe ma w ofercie wiele banków i jeżeli szuka się tego typu oferty, pomocnym może być skorzystanie z kalkulatora kredytu samochodowego, który umożliwi znalezienie odpowiedniego.

Jaka jest minimalna i maksymalna kwota, którą można uzyskać w ramach kredytu samochodowego?

Minimalna kwota kredytu zależy od banku w którym staramy się o kredyt i na ogół wynosi 5000zł, maksymalna kwota kredytu to 125% wartości pojazdu, dzięki temu można skredytować koszty około kredytowe jak dodatkowe wyposażenie auta czy dodatkowe wydatki.

Czy można wziąć kredyt samochodowy na używany samochód sprowadzony z zagranicy, ale nie zarejestrowany w Polsce?

O szczegółowe warunki należy pytać w banku w którym staramy się o kredyt. Na ogół kredyt na taki zakup jest przyznawany pod warunkiem, że auto jest kupowane od dealera lub z komisu z siedzibą w Polsce.

Czy nie znając numeru VIN pojazdu można złożyć wniosek kredytowy?

Tak, a numer VIN w większości banków można podać po podjęciu decyzji kredytowej.

Jakie są sposoby spłaty kredytu samochodowego?

Można wybrać jeden z dwóch sposobów spłaty kredytu:

 • raty równe w całym okresie kredytowania
 • raty malejące wraz z upływem okresu kredytowania

Jakie są formy zabezpieczenia kredytu samochodowego w bankach?

 • Podstawowym zabezpieczeniem, z którego korzysta większość banków jest konieczność wykupienia ubezpieczenia AC i cesja praw z polisy AC na rzecz banku
 • Niekiedy banki wymagają wystawienia weksla in blanco, który jest następnie przechowywany w banku w dokumentacji klienta
 • Niektóre banki wymagają w przypadku udzielania kredytu samochodowego, poręczenia osoby trzeciej. Jeżeli kredytobiorca zaprzestanie spłacania rat kredytu, bank może wymóc spłatę kolejnych rat od poręczyciela
 • Innym rodzajem zabezpieczenia kredytu samochodowego jest zastaw rejestrowy, który polega na wpisaniu pojazdu zakupionego na kredyt do Krajowego Rejestru Zastawów. Adnotacja o tym wpisie znajduje się w dokumentacji samochodu
 • Innym rodzajem zabezpieczenia stosowanym przez niektóre banki jest przewłaszczenie pojazdu, polegające na tym, ze bank staje się współwłaścicielem kredytowanego pojazdu i o każdej decyzji dotyczącej auta bank musi być informowany. Zapis o współwłasności znajduje się w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, ponadto bank posiada w swojej dokumentacji kartę pojazdu kredytowanego auta. W razie potrzeby właściciel może ten dokument wypożyczyć, a następnie musi go zwrócić do banku.

Co oznacza cesja praw z polisy AC na rzecz banku?

Jest to przeniesienie praw z ubezpieczenia AC z pożyczkobiorcy na rzecz banku, który udziela kredytu samochodowego i w związku z tym w wypadku uszkodzenia kredytowanego pojazdu to bank otrzymuje odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela

W jaki sposób ustanawia się zabezpieczenie w postaci cesji praw z polisy AC?

W momencie zawierania polisy AC należy zgłosić ubezpieczycielowi cesję na rzecz banku w którym zawieramy umowę kredytową, a następnie dostarczoną umowę cesji podpisujemy w obecności pracownika banku

Jakie warunki musi spełniać polisy AC, która jest przedmiotem cesji?

Polisa AC będąca przedmiotem cesji musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • Okres ubezpieczenia musi wynosić minimum rok
 • W momencie uruchomienia kredytu musi zostać opłacona pierwsza rata na poczet składki- (niektóre banki wymagają od razu zapłaty całej składki za okres ubezpieczenia – należy wcześniej sprawdzić)
 • Nie ma obowiązku wykupywania udziału własnego w szkodzie – (różne banki różnie podchodzą do tego wymogu dlatego należy to wcześniej sprawdzić)

Czy umowa cesji obejmuje cały okres kredytowania?

W przypadku zmiany ubezpieczyciela należy podpisać nową umowę cesji i dostarczyć ją do banku udzielającego kredytu na co najmniej 14 dni przed upływem ważności polisy

Co to jest przewłaszczenie częściowe pojazdy?

Polega ono na przeniesieniu przez kredytobiorcę własności pojazdu w wysokości ustalonej przez bank udzielający kredytu samochodowego. Od tego momentu bank staje się współwłaścicielem np. 50% pojazdu i w trakcie spłaty kredytu, kredytobiorca może korzystać z auta w sposób określony w umowie kredytowej.

W jaki sposób ustanawia się zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia częściowego?

Przy podpisywaniu umowy kredytowej na kredyt samochodowy, otrzymuje się w banku komplet dokumentów, z którymi należy udać się do wydziału komunikacji by zarejestrować pojazd na siebie i na rzecz banku udzielającego kredytu. Od tej chwili do momentu spłaty kredytu, współwłaścicielem pojazdu będzie również bank.

W jaki sposób następuje zwolnienie z zabezpieczeń?

Po całkowitej spłacie kredytu samochodowego, jeżeli zabezpieczeniem kredytu było przewłaszczenie częściowe pojazdu, należy z kompletem dokumentów otrzymanych w banku udać się do wydziału komunikacji by przerejestrować pojazd na siebie. Jeżeli zabezpieczeniem kredytu była cesja praw z polisy AC, to po całkowitej spłacie kredytu z kompletem dokumentów o przerejestrowaniu i zwolnieniu cesji, w przypadku aktywnej polisy należy poinformować o zaistniałej sytuacji ubezpieczyciela.

Czy jest możliwe uzyskanie kredytu samochodowego, jeżeli uzyskuje się dochody za granicą?

Jest to możliwe, ale szczegółowe informacje jakie warunki należy w tym wypadku spełnić, powinniśmy uzyskać w banku w którym staramy się o kredyt.

Czy jest możliwe zawieszenie spłat rat kredytu?

O tego typu możliwość należy się dowiedzieć w banku przed podpisaniem umowy kredytowej. Na ogół można wnioskować o odroczenie spłat rat kapitałowych na okres od 1 do 3 miesięcy. W tym okresie spłaca się jedynie odsetkową część raty.

Czy ubiegając się o kredyt samochodowy trzeba przedstawić wycenę pojazdu dokonaną przez rzeczoznawcę?

Wszystko zależy od banku w którym staramy się o kredyt samochodowy. Niektóre banki wymagają oceny rzeczoznawcy w przypadku gdy nie są w stanie zweryfikować ceny pojazdu na podstawie dostępnych katalogów lub kiedy weryfikowana przez bank cena znacząco odbiega od tej na umowie kupna/sprzedaży.

Ile lat może mieć używany pojazd, który chcemy zakupić w ramach kredytu samochodowego?

Taka informacja znajduje się w regulaminie kredytu samochodowego każdego banku i należy to sprawdzić przed skorzystaniem z tej opcji. W większości przypadków banki zgadzają się na kredytowanie aut nie starszych niż 10 lat. Należy również liczyć się z taką możliwością, że im starszy będzie kredytowany pojazd, tym mniej atrakcyjne będą warunki jego kredytowania.

Oferty kredytu samochodowego

Kredyty samochodowe to rodzaj pożyczki celowej, która jest przeznaczona na sfinansowanie zakupu wybranego przez nas pojazdu. I choć w nazwie kredytu występuje nazwa – samochodowy, to kredyt ten nie musi dotyczyć wyłącznie samochodu.

Kredyt może być udzielony zarówno na zakup samochodu osobowego, przyczepy kempingowej, motocykla, motoroweru, skutera czy łodzi motorowej. Zabezpieczeniem jest w tym przypadku kredytowany przedmiot, a dodatkowo banki mogą zastosować inny rodzaj zabezpieczeń jakim jest:

 • Zastaw rejestrowy
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • Depozyt karty pojazdu

Decyzja o zakupie auta jest oprócz decyzji o zakupie mieszkania lub domu, jedną z najważniejszych decyzji życiowych z której konsekwencjami będziemy musieli żyć przez lata. W przypadku zakupu auta mamy do czynienia z ciągiem decyzji, z których każda będzie miała określone konsekwencje w przyszłości.

Kto może się starać o kredyt samochodowy?

 • Osoby, które potrzebują środków na zakup nowego lub używanego pojazdu, którym może być samochód osobowy, przyczepa kempingowa, motocykl, motorower lub skuter.
 • Osoby, które chcą kupić pojazd u dealera, w komisie lub od osoby fizycznej ale nie posiadają niezbędnych do tego środków.
 • Osoby, które posiadają zdolność kredytową.