Kredyt studencki – wszystko, co musisz wiedzieć

Kredyt studencki jest dla wielu żaków doskonałym sposobem na sfinansowanie nauki i wszystkiego, co wokół niej się kręci. Nie jest jednak tak, że kredyt taki dostaje się z automatu. Aby w ogóle był sens składania wniosku, trzeba spełnić parę koniecznych warunków.

Kredyt studencki jest w zasadzie zwyczajnym kredytem o nieco tylko zmodyfikowanej formule. Udzielają do banki komercyjne, spłaca kredytobiorca, ale część odsetek od kredytu finansowana jest z dopłat budżetowych – oznacza to w praktyce, że na tobie będzie spoczywał ciężar spłaty kredytu – jedynie część odsetek zostanie spłacona przez państwo.

Co do zasady, kredyt studencki może otrzymać każda osoba, która przed ukończeniem 25 roku życia rozpoczęła studia. Nie ma tutaj znaczenia, czy studiujesz na uczelni publicznej czy prywatnej, nie ma też znaczenia, czy są to studia I, II czy III stopnia. Jeśli studiujesz na kilku kierunkach, oczywiście również możesz ubiegać się o kredyt studencki, z tym że powinny to być kierunki różnych stopni, gdyż nie można otrzymać kredytu na kolejny okres studiowania na tym samym szczeblu edukacji – jeśli więc jeśli złożyłeś już egzamin dyplomowy na przykład na I stopniu, to nie możesz otrzymać kredytu na I stopniu studiów na innym kierunku.

Kredyt studencki wypłacany jest przez 10 miesięcy roku akademickiego przez cały czas trwania studiów – maksymalnie więc 6 lat. Każdego miesiąca bank wypłaca 400 lub 600 złotych kredytu. Od czego zależy wybór wysokości transzy? Jest wynikiem decyzji kredytobiorcy – to ty wybierasz, czy chcesz otrzymywać niższą czy wyższą transzę kredytu, ale pamiętaj, że to, czy będziesz mógł skorzystać z wyższej, zależy od możliwości zabezpieczenia kredytu. Standardowo zabezpieczeniem kredytu studenckiego jest poręczenie majątkowe, więc tak naprawdę wysokość uzyskanego kredytu będzie zależała od możliwości finansowych poręczyciela, niemniej jednak, jeśli masz zdolność kredytową pozwalającą na zaciągniecie wyższego zobowiązania, i tak możesz zdecydować się na niższą transzę.

Spłata kredytu studenckiego nie jest szczególnie skomplikowanym mechanizmem. Odsetki od kredytu w okresie studiów i dwa lata później pokrywa BGK ze specjalnego Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Dopiero dwa lata po zakończeniu studiów rozpoczyna się okres spłaty kredytu, przy czym nie trwa on krócej niż dwukrotność okresu pobierania kredytu, a więc jeśli kredyt był wypłacany przez 20 miesięcy, to spłata potrwa czterdzieści lub więcej, przy czym na wniosek kredytobiorcy bank może zmniejszyć wysokość pobieranych rat spłaty do 20% miesięcznego dochodu. Mało tego – 20% kredytu może zostać umorzone, pod warunkiem, że znajdziesz się w grupie 5% najlepszych studentów kończących w danym roku swój kierunek. W szczególnych przypadkach kredyt może zostać umorzony w całości, ale to przypadki losowe o przykrym charakterze – choroba, wypadek, niepełnosprawność.

Kredytów studenckich udziela tylko kilka banków – tych, które podpisały z BGK odpowiednią umowę o współfinansowaniu kredytów, a wśród nich PEKAO i PKO BP (to dwa największe). Pamiętaj jednak, że wniosek kredytowy możesz złożyć tylko i wyłącznie w jednym banku. Nie każdy też kredyt otrzyma – pierwszeństwo przysługuje studentom w trudnej sytuacji życiowej i finansowej, a dokładna wysokość dochodu, która uprawnia do zaciągnięcia kredytu studenckiego jest obliczana dopiero w grudniu (wnioski składa się do połowy listopada), kiedy banki przekażą wszystkie informacje do ministerstwa. Osoby, które otrzymają kredyt, otrzymują także transze zaległe, a więc przy decyzji kredytowej w styczniu, otrzymujesz zbiorczą transzę za okres październik-styczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *